Ackermann GB3 / GES9B

Art. Nr. 5500 Ackermann GB3 zzgl. Module
ab 1
46,17 €
Art. Nr. 5550 Montage und Beschriftung 36TE
ab 1
13,19 €

Ackermann GB2 / GESB

Art. Nr. 5501 Ackermann GB2 zzgl. Module
ab 1
46,17 €
Art. Nr. 5552 Montage und Beschriftung 28TE
ab 1
10,26 €

Electraplan GB3 / GBR3

Art. Nr. 5502 Electraplan GB3/GBR3 zzgl. Module
ab 1
46,17 €
Art. Nr. 5550 Montage und Beschriftung 36TE
ab 1
13,19 €

Electraplan GB2

Art. Nr. 5503 Electraplan GB2 zzgl. Module
ab 1
46,17 €
Art. Nr. 5552 Montage und Beschriftung 28TE
ab 1
10,26 €

Electraplan GBV3

Art. Nr. 5506 Electraplan GBV3 zzgl. Module
ab 1
51,67 €
Art. Nr. 5552 Montage und Beschriftung 28TE
ab 1
10,26 €

Electraplan GBV4

Art. Nr. 5505 Electraplan GBV4 zzgl. Module
ab 1
51,67 €
Art. Nr. 5550 Montage und Beschriftung 36TE
ab 1
13,19 €

PUK / Vergokan

Art. Nr. 5504 PUK/Vergokan zzgl. Module
ab 1
51,67 €
Art. Nr. 5550 Montage und Beschriftung 36TE
ab 1
13,19 €